Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2014

mendoza
mendoza
Reposted bykonik93 konik93
mendoza
Reposted byxchocolatex xchocolatex

January 05 2014

mendoza
3212 8833 500
Reposted bydazzlingtentatrice
mendoza
3203 a781 500
mendoza
3151 27b8 500

January 03 2014

mendoza
mendoza
Szczęśliwi ludzie żyją dla wspomnień, a nie wspomnieniami
— Znalezione-pożyczone
mendoza

Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, wzruszający film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie to jest to warte wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie.
— Znalezione-pożyczone
mendoza
Play fullscreen
Tak się tańczy
mendoza
Reposted byorinoko orinoko

January 02 2014

mendoza
9598 3315 500
Stoya
mendoza
8909 5567 500

January 01 2014

mendoza
Każdy ma to, na co się odważy.
mendoza
Nie bój się być sobą
Nikt nie przeżyje życia za Ciebie
— Mendoza
mendoza
Jak osiągnąć sukces?
-przez dobre decyzje

Skąd wiedzieć które są dobre?
-dzięki doświadczeniu

Jak zdobyć doświadczenie?
-przez złe decyzje


Wniosek: Mylenie się jest drogą - jeśli naprawiasz swoje błędy.

— Bill Gates
mendoza
Aha i prawdopodobnie nie ma co jej o to pytać bo i tak pewnie do ostatniej chwili będzie zaprzeczać. Kobiety nie lubią zostawać same - będą jechały tym autobusem jak długo się da aż znajdzie się inny do przesiadki Wink
— Hieronim1979
mendoza
Nie ma facetów od razu skreślonych, chyba, że oni sami tak postanowią.
— Raphael

December 30 2013

mendoza
6968 1177 500

December 29 2013

mendoza
Coś tam miał pod sufitem, nie da się zaprzeczyć. Rodzaj surowej i zboczonej inteligencji, na swój sposób jednak całkiem wybitnej.
— — S. King, "Zielona Mila"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl